Struktura organizacyjna

Jesteś ciekawy jaka jest struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim? No to już tłumaczymy 😉
Komenda składa się z kierownictwa, trzech wydziałów, sekcji finansów i oczywiście z jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
Kierownictwo składa się z dwóch osób – Komendanta Powiatowego i Zastępcę Komendanta Powiatowego. Jeśli chodzi o Sekcję Finansów, także ona składa się z dwóch pracowników – Głównego i Starszego Księgowego.
Jeśli chodzi o Wydziały, to pierwszy z nich to Wydział ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr, który dzieli się na mediacje warszawa prewencję i kadry. Drugi Wydział to Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny. W skład niego wchodzą: Naczelnik Wydziały, Starszy technik i Specjalista. Natomiast ostatni z Wydziałów to Wydział operacyjno – szkoleniowy. tutaj także jest trzech pracowników: dwóch Starszych specjalistów i jeden Technik.

Jeśli chodzi o Jednostka Ratowniczo – Gaśniczą, to kieruje nią Dowódca i Starszy Specjalista. W JGR są 3 zmiany. Na każdą zmianę przypada 12 stanowisk:
– Dowódca zmiany
– Zastępca dowódcy zmiany
– Dowódca sekcji
– Dowódca zastępu
– Starszy operator sprzętu specjalnego
– Starszy ratownik-kierowca
– Starszy ratownik
– Ratownik-kierowca
– Ratownik
– Młodszy ratownik-kierowca
– Stażysta