Straż Pożarna w statystykach

Statystyki interwencji podaje się uwzględniając 3 czynniki: pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe. To, czym jest pożar, każdy wie. Jednak czym jest miejscowe zagrożenie i alarm fałszywy z definicji?
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej stworzyła Zasady Ewidencjonowania Zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Możemy tutaj dowiedzieć się, że miejscowe zagrożenie to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody. Stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Natomiast fałszywy alarm to wezwania podmiotów ksrg lub innych JOP http://ctpb.szczecin.pl do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca. Możemy je podzielić na: złośliwe i w dobrej wierze.

Jeśli chodzi o KPPSP Ostrów, w 2016 roku wystąpiło:

  • 382 Pożarów,
  • 1060 Miejscowych zagrożeń
  • 42 alarmów fałszywych
  • 1484 zdarzeń ogółem.
  • Natomiast, jeśli chodzi o 2017 rok, to na dzień dzisiejszy (27.09.2017) stan interwencji wygląda następująco:

  • 356 Pożarów,
  • 1298 Miejscowych zagrożeń
  • 47 alarmów fałszywych
  • 1701 zdarzeń ogółem.
  • Jak widać, w porównaniu do roku poprzedniego, jak dotąd wystąpiło już więcej zdarzeń. A mamy dopiero wrzesień. Pytanie tylko jest jedno – co możemy zrobić, aby nie zwiększać liczby zdarzeń, a je minimalizować?