Stopnie służbowe Państwowej Straży Pożarnej

W polskiej Państwowej Straży Pożarnej możemy wymienić 5 korpusów, są to:

 • Korpus szeregowych
 • Korpus podoficerów
 • Korpus aspirantów
 • Korpus oficerów
 • Generałowie

 • Korpus szeregowych

  Tutaj możemy wymienić dwa stopnie: strażak i starszy strażak. Oznaka starszego strażaka od strażaka różni się złotą linią poziomą

  Korpus podoficerów

  do tego korpusu możemy zaliczyć 5 stopni: https://awperfecta.pl/outsourcing-kadry-i-place/ sekcyjny, starszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz i starszy ogniomistrz.


  Korpus aspirantów

  W korpusie aspirantów wyróżniamy 4 stopnie: młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant i aspirant sztabowy


  Korpus oficerów

  Jest to najliczniejszy korpus, jeśli chodzi o liczbę stopni. Do tej grupy zaliczamy: młodszego kapitana, kapitana, starszego kapitana, młodszego brygadiera, brygadiera i starszego brygadiera.


  Generałowie

  Generałowie mogą posiadać stopień nadbrygadiera lub generała brygadiera.

  A Ty, jaki masz stopień? 😉

  http://www.safetech.net.pl/produkty-lista/ucieczkowy-aparat-oddechowy-fenzy-bio-s-cape/