Straż Pożarna w statystykach

Statystyki interwencji podaje się uwzględniając 3 czynniki: pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe. To, czym jest pożar, każdy wie. Jednak czym jest miejscowe zagrożenie i alarm fałszywy z definicji?
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej stworzyła Zasady Ewidencjonowania Zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Możemy tutaj dowiedzieć się, że miejscowe zagrożenie to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody. Stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Natomiast fałszywy alarm to wezwania podmiotów ksrg lub innych JOP do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca. Możemy je podzielić na: złośliwe i w dobrej wierze.

Jeśli chodzi o KPPSP Ostrów, w 2016 roku wystąpiło:

 • 382 Pożarów,
 • 1060 Miejscowych zagrożeń
 • 42 alarmów fałszywych
 • 1484 zdarzeń ogółem.
 • Natomiast, jeśli chodzi o 2017 rok, to na dzień dzisiejszy (27.09.2017) stan interwencji wygląda następująco:

 • 356 Pożarów,
 • 1298 Miejscowych zagrożeń
 • 47 alarmów fałszywych
 • 1701 zdarzeń ogółem.
 • Jak widać, w porównaniu do roku poprzedniego, jak dotąd wystąpiło już więcej zdarzeń. A mamy dopiero wrzesień. Pytanie tylko jest jedno – co możemy zrobić, aby nie zwiększać liczby zdarzeń, a je minimalizować?

  Tlenek węgla – cichy zabójca

  Tlenek węgla, którego nazywamy częściej czadem, jest nieorganicznym związkiem chemicznym w grupy tlenków węgla. Wzór sumaryczny to CO, masa molowa wynosi 28,01 g/mol. Jednak co ważniejsze – ma silne własności toksyczne. Źródłem naturalnym w przyrodzie są erupcje wulkanów . Oprócz występowania w naturze, tlenek węgla powstaje przez nas – ludzi. Powstaje on w wyniku niepełnego spania węgla i substancji. Nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy – stąd też nazywany jest cichym zabójcą. Powoduje on niedotlenienie tkanek, co prowadzi do śmierci.

  Należy pamiętać – najważniejsza jest profilaktyka!

  Jak unikać tlenku węgla? Oto kilka porad:

 • nie ogrzewaj mieszkania za pomocą kuchni gazowych
 • dbaj o wentylację w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa
 • nie zatykaj kratek wentylacyjnych, czyść je regularnie
 • nie zostawiaj bez nadzoru palącej się kuchenki czy pieca gazowego